Badanie ujawnia otwarte nastawienie konsumentów do nabiału wolnego od zwierząt – vegconomist

Badania opublikowane w czasopiśmie Granice w odżywianiu zbadała postawy konsumentów wobec nabiału wolnego od zwierząt.

Produkowana w procesie precyzyjnej fermentacji mikroorganizmów nabiał bezzwierzęcy zawiera białka identyczne jak w konwencjonalnych produktach mlecznych. Chociaż fermentacja jest od dawna wykorzystywana do wytwarzania różnych składników wolnych od zwierząt, technika ta jest coraz bardziej badana ze względu na jej zastosowanie w produktach zawierających białka alternatywne.

„Jesteśmy bardzo dumni, że pomóż rozwinąć zrozumienie fermentacji precyzyjnej przez wszystkich

Nowe badania zostały przeprowadzone przez profesora Garretta Broada z Rowan University wraz z naukowcami z organizacji charytatywnej Mercy for Animals i bezzwierzęcej firmy mleczarskiej Formo. Naukowcy przeprowadzili wywiady z grupami fokusowymi potencjalnych konsumentów z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Singapuru.

Grupom tym przedstawiono zarówno pozytywne, jak i negatywne ramy nabiału wolnego od zwierząt i poproszono o ich ocenę. Wyniki pokazały, że konsumenci byli sceptyczni zarówno wobec zbyt pozytywnych, jak i nadmiernie negatywnych stwierdzeń, ale w dużej mierze przekonali ich argumenty dotyczące dobrostanu zwierząt i zrównoważonego rozwoju.

© Formularz

Wyniki potwierdzają wcześniejsze badania

Podczas gdy wśród tych, którzy uważali, że nabiał wolny od zwierząt był powiązany z GMO, pojawiło się pewne zamieszanie, ogólnie rzecz biorąc, konsumenci opowiadali się za wykorzystaniem nowych technologii do rozwiązywania problemów w systemie żywnościowym. Smak i stosunek jakości do ceny były najważniejszymi względami dla większości konsumentów.

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez Formo wykazały również pozytywne nastawienie do produktów mlecznych bez zwierząt, a 71% respondentów w jednym z badań stwierdziło, że byliby skłonni je kupić. Inne badania wykazały, że konsumenci byli entuzjastycznie nastawieni i ciekawi tej koncepcji, z łatwością dostrzegając korzyści.

“Świetnie się robi ser nic nie znaczy, jeśli ludzie go nie cenią lub, co gorsza, boją się go” – powiedział Oscar Zollman Thomas, główny badacz projektu w Formo. „Jesteśmy bardzo dumni, że pomóż rozwinąć zrozumienie przez wszystkich precyzyjnej fermentacji i tego, jak może się ona zmienić skąd pozyskujemy nasze białko.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *