Fermify i Bilfinger łączą siły, aby produkcja nabiału bez zwierząt była ekonomicznie opłacalna – wegkonomista

fermyfikacja oraz Bilfinger Life Science ujawniły, że współpracują w celu rozwiązania problemu produkcji na dużą skalę białek mleka niezwiązanych ze zwierzętami.

Fermify z siedzibą w Austrii opracowuje zautomatyzowaną platformę produkcyjną kazeiny pochodzącej z fermentacji. Firma rozpoczęła współpracę z Bilfinger — firmą zajmującą się inżynierią instalacji — w celu znacznego ograniczenia nakładów inwestycyjnych. Główną rolą Bilfinger jest budowanie modułowych automatów precyzja płozy fermentacyjne na platformę.

„Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju tej zrównoważonej technologii”

Według Fermify, współpraca już trzykrotnie obniżyła koszt aktywów fermentacyjnych, co ostatecznie zapewni duże-skalowe firmy spożywcze z opłacalne wdom produkcja bioprzetworzonych nowe towary. The Platforma skierowana jest do firm nieposiadających własnych kompetencji biotechnologicznych, takich jak zakłady mleczarskie.

Zdjęcie: Bilfinger Life Science/Fermify

Finansowanie wstępne

W maju Fermify ogłosiło zamknięcie rundy finansowania wstępnego, z udziałem różnych inwestorów z branży technologii klimatycznych i żywności. Firma poinformowała, że ​​wykorzysta nieujawnioną sumę, aby przyspieszyć rozwój swojego pierwszego dowodu koncepcji sera, mającego na celu osiągnięcie „całkowitego zakłócenia hodowli krów” do 2027 r.

Firma Fermify została założona przez Evę Sommer, która wcześniej była współzałożycielką producenta tłuszczów uprawnych Peace of Meat.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę zrównoważoną technologię produkcji mleczarskiej, dostarczając całościowe rozwiązanie do produkcji białek w zdecentralizowanych zakładach mleczarskich, rozwiązanie, które umożliwia bezpieczny łańcuch dostaw”, komentuje Sommer. „Jesteśmy bardzo dumni, że wiodący na świecie dostawca inżynierii i sprzętu, taki jak Bilfinger Life Science, łączy siły z Fermify, aby przyspieszyć budowę rozwiązań CAPEX”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *