ICO publikuje sztandarowy raport roczny, zachęca młodzież do udziału w Coffee News Daily Coffee News by Roast Magazine

Raport rozwoju kawy ICO 2021

Organizacja non-profit Międzynarodowa Organizacja Kawy opublikowała trzecią wersję swojego sztandarowego raportu rocznego, wzywając podmioty publiczne i prywatne na całym świecie do wspierania zaangażowania młodzieży w produkcję rolną.

98-strona Raport o rozwoju kawy 2021 (CDR) przedstawia niezbyt odległą przyszłość, w której starzejąca się siła robocza w krajach produkujących kawę w połączeniu ze zwiększonym globalnym popytem na kawę zagraża zarówno ilości, jak i jakości światowej produkcji kawy.

Oferując wiele ścieżek zaangażowania młodzieży w krajach produkujących kawę (określanych jako CPC), raport wskazuje również na szereg istniejących czynników, które odpychają młodych ludzi od uprawy kawy, w tym niestabilność cen, niskie ceny i brak dostęp do ziemi, kapitału i innych zasobów.

„Głównym tematem CDR 2021 jest to, że dobrze prosperujący i zrównoważony sektor kawy ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia środków utrzymania młodzieży w CPC”, stwierdziło ICO w ogłoszeniu raportu w tym tygodniu. „Podobnie, jak zauważono, zrównoważony i odporny sektor kawy wymaga większego zaangażowania młodzieży. Mówiąc najprościej, młodzież potrzebuje kawy, a kawa potrzebuje młodzieży”.

Naukowcy z Uniwersytet Stanowy Michigan w dużym stopniu przyczyniły się do ustaleń raportu, podczas gdy CDR był wspierany finansowo przez niemieckie federalne ministerstwo rozwoju gospodarczego (BMZ) poprzez swoją agencję ds. współpracy międzynarodowej (GIZ)

Wśród wielu odkryć zawartych w raporcie znajduje się przegląd ponad 100 najlepszych praktyk w zakresie angażowania i integracji młodzieży w łańcuchu wartości kawy. Raport zawiera również zalecenia dotyczące polityki dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.

Podczas gdy pierwsze dwie trzecie raportu koncentrują się na zaangażowaniu młodzieży, pozostała część koncentruje się na całym roku 2021 na rynku kawy, w tym na wielu danych dotyczących produkcji, eksportu i cen.

Raport o rozwoju kawy ICO 2021 jest kontynuacją inauguracyjnego CDR ICO, który koncentrował się na zrównoważonym rozwoju ekonomicznym wśród producentów kawy, oraz zeszłorocznego raportu, który zasadniczo koncentrował się na łańcuchu wartości kawy.

Nowy raport jest dostępny dla do pobrania w języku angielskim tutaj. Według ICO wersja papierowa raportu będzie dostępna do kupienia w późniejszym terminie. W przygotowaniu są również streszczenia raportu w języku hiszpańskim, portugalskim i francuskim.


Czy Twoja firma kawowa ma do przekazania jakieś wiadomości? Poinformuj tutaj redaktorów DCN.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *