Organizacje Cell Ag jednoczą się, by utworzyć Globalny Sojusz na rzecz Żywności Uprawianej – wegeconomist

Stany Zjednoczone’ Sojusz na rzecz innowacji w zakresie mięsa, drobiu i owoców morza połączył siły z APAC Towarzystwo dla Rolnictwo komórkowe oraz Rolnictwo komórkowe w Europie stworzyć globalny sojusz żywności uprawnej.

Trzy organizacje, które wspólnie reprezentują ponad 30 producentów żywności uprawnej, będą współpracować, aby strategicznie połączyć branżę. Ostatecznym celem sojuszu jest osiągnięcie zrównoważonej i bezpiecznej pod względem żywnościowym przyszłości.

26 października prezydenci, wiceprezesi i komitety zarządzające trzech stowarzyszeń spotkają się po raz pierwszy w Singapurze. Omówią następujące trzy obszary:

  • Synergie regionalne: Dzielenie się informacje o najlepszych praktykach między krajami.
  • Harmonizacja przepisów: Opowiadanie się za spójnymi, opartymi na nauce regulacjami ramy i standardy pomagające uzyskać produkty uprawne na rynek.
  • Komunikacja: Wspomaganie komunikacji w kwestiach globalnych i sprawach polityki publicznej.
Aleph Farms i The Technion ujawniają pierwszy kultywowany stek Ribeye na świecie
©Aleph Farms

O organizacjach

Sojusz na rzecz innowacji w zakresie mięsa, drobiu i owoców morza powstała w 2019 roku, aby reprezentować przemysł mięsny i owoce morza. W tym czasie firmy założycielskie — Memphis Meats, JUST Inc., Fork & Goode, BlueNalu i Finless Foods — ogłosiły zamiar lobbowania w Waszyngtonie za promowaniem żywności uprawnej.

Rolnictwo komórkowe w Europie uruchomiona w zeszłym roku, a na tablicy zasiadają przedstawiciele m.in Niebieskie nauki biologiczne, Mięso Witalne, SuperMięsoMięso Mosa i Farmy Aleph. Organizacja ma na celu zrzeszenie interesariuszy i producentów żywności i składników uprawnych.

APAC Towarzystwo Rolnictwa Komórkowego działa dopiero od marca tego roku, kiedy to rozpoczął działalność w celu propagowania produktów uprawnych poprzez kontakt z konsumentami i pomoc w opracowaniu ram regulacyjnych. Stowarzyszenie ma 11 członków założycieli z różnych firm, w tym Shiok Meats, Aleph Farms i CellX.

„Jesteśmy za wizją bardziej zrównoważonej, zdrowej i bezpiecznej dla wszystkich planety i mamy nadzieję na zbudowanie długotrwałych partnerstw z kluczowymi podmiotami przemysłowymi, społecznościowymi, publicznymi i rządowymi w wysiłkach na rzecz promowania lepszej przyszłości” – powiedział Zespół zarządzający APAC-SCA.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *