Raport SCA Carbon and Coffee wzywa do redukcji gazów cieplarnianych Daily Coffee News by Roast Magazine

Kawa i węgiel

Światowi przywódcy spotykają się w tym tygodniu w Egipcie na Konferencja klimatyczna COP27ten Stowarzyszenie Kawy Specjalistycznej ujawnia swój niedawny raport przedstawiający, co organizacje kawowe mogą zrobić, aby rozwiązać swój ślad węglowy.

Nazywa „Kawa i węgiel: postęp i strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości” 47-stronicowy raport podkreśla potrzebę dostosowania się przemysłu kawowego do ocieplającego się klimatu, który zagraża opłacalności produkcji kawy, zwłaszcza w obliczu gwałtownego globalnego popytu na kawę.

Odnotowując bezpośrednie zagrożenia egzystencjalne dla sektora kawy, dokument podkreśla również istniejące i pojawiające się narzędzia i strategie podejmowane przez obecne organizacje kawowe i pozarządowe, które mogą przynieść pozytywne rezultaty.

emisja gazów cieplarnianych z kawy

Artykuł wyrósł ze wspólnego projektu badawczego prowadzonego przez agencję rozwoju Współpraca w łańcuchu we współpracy z SCA i program nauk o środowisku w kalifornijskim Whittier College. Nora Burkey z Chain Collaborative i dr Cinzia Fissore z Whittier są wymienione jako liderki badań raportu.

Raport opiera się na wielu badaniach, ankietach i wywiadach z aktorami związanymi z kawą, z liczną reprezentacją z branży palenia kawy. Jak wspomniano w sekcji „Ograniczenia”, artykuł nie zawiera bezpośrednio głosów plantatorów kawy.

Jednak jednym z najczęstszych zastrzeżeń raportu jest potrzeba dodatkowej wymiany informacji w przemyśle kawowym na temat strategii redukcji gazów cieplarnianych. Raport identyfikuje również szeroko rozpowszechnione luki w wiedzy, które mogą uniemożliwiać przemysłowi kawowemu maksymalizację jego zbiorowych pozytywnych skutków.

„Chociaż istnieje znaczna ilość pracy i inwestycji mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przemysł kawowy dopiero zaczyna rozumieć swoją zdolność do łagodzenia zmian klimatu poprzez wysiłki oparte na węglu, zarówno na rynku dwutlenku węgla, jak i poza nim”, raport państw. „Fakt, że luki się utrzymują, nie umniejsza wagi trwających obecnie wysiłków ani wstępnych ustaleń zawartych w tym raporcie”.


Czy Twój biznes kawowy ma coś do przekazania? Powiadom redakcję DCN tutaj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *