Sucafina uruchamia wewnętrzny program zrównoważonego rozwoju o nazwie „Impact”Daily Coffee News przez Roast Magazine

Wpływ sukafiny

Firma handlująca zieloną kawą Sukafina uruchomiła nową własną firmę program zrównoważonego rozwoju o nazwie Impact (stylizowany jako „IMPACT” przez firmę), z dostawami pierwszych kaw zweryfikowanych pod kątem wpływu, które mają dotrzeć w przyszłym roku.

W dzisiejszym ogłoszeniu Sucafina powiedział, że program zrównoważonego rozwoju opiera się na istniejących zobowiązaniach firmy zajmującej się produkcją zielonej kawy w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania.

Sam schemat wprowadza „Standard wpływu na zrównoważony rozwój”. Aby kawy w łańcuchu dostaw Sucafina mogły zostać sklasyfikowane jako „pozyskiwane w zrównoważony sposób” w ramach programu Impact, farmy i obiekty w łańcuchu dostaw muszą spełniać 10 wskaźników mających na celu zapobieganie naruszeniom praw człowieka, a jednocześnie spełniać określone wskaźniki poprawy.

Standard Zrównoważonego Rozwoju Wpływu jest wzorowany na Kod referencyjny zrównoważonego rozwoju kawy Global Coffee Platformbazowy kod referencyjny benchmarkingu zrównoważonego rozwoju, wywodzący się z oryginalnego kodu 4C, który w zeszłym roku został poddany gruntownej rewizji.

Zgodnie z zapowiedziami Sucafiny, łańcuchy dostaw firmy będą kontrolowane przez stronę trzecią co trzy lata w okresie żniw, a wszystkie kawy poddane weryfikacji Impact będą identyfikowalne na poziomie gospodarstwa.

zielona kawa z sukafiny

Oprócz podstawowej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, program Impact ma pięć konkretnych celów określonych w celu wymiernej poprawy. Są to: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla; ograniczenie wylesiania; promowanie praw człowieka dla rolników i robotników rolnych; poprawa dochodów rolników; oraz zwiększenie wykorzystania regeneracyjnych praktyk rolniczych.

Szwajcarska firma — której działalność w Ameryce Północnej nosi nazwę Specjalność Sukafina — określiła cel, aby wszystkie jej bezpośrednie łańcuchy dostaw zostały poddane weryfikacji Impact do 2025 r. Kilku dostawców kawy dla firmy już rozpoczęło wdrażanie programu Impact, a kawy oznaczone Impactem mają pojawić się na początku 2023 r.

„IMPACT daje Sucafinie możliwość odegrania wiodącej roli w przekształcaniu branży i wspieraniu plantatorów kawy w dokonywaniu zrównoważonych i dochodowych wyborów” – powiedział dyrektor generalny Sucafiny, Nicolas A. Tamari w dzisiejszym komunikacie. „Wspiera nasz cel, jakim jest dostarczanie zrównoważonej, wspólnej wartości w całym łańcuchu dostaw”.


Czy Twój biznes kawowy ma coś do przekazania? Powiadom redakcję DCN tutaj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *