Wiodący interesariusze w regionie APAC ustalają preferowaną terminologię dla produktów z upraw — wegeconomist

GFI APAC i APAC Towarzystwo Rolnictwa Komórkowego dołączyli do ponad 30 wiodących interesariuszy z branży, aby osiągnąć konsensus w sprawie preferowanej terminologii dla produktów uprawnych.

Do tej pory używano wielu terminów, w tym „hodowlane”, „wyhodowane w laboratorium” i „oparte na komórkach”. Ale teraz organizacje ogłosiły protokół ustaleń ustanawiający „uprawiany” jako preferowany deskryptor.

„Niniejsze MOU ustanawia regionalny precedens, który można powielić na innych rynkach na całym świecie”

Porozumienie zostało zawarte podczas panelu na temat „wprowadzenia konsumenta na pokład”, który odbył się podczas Międzynarodowego Tygodnia Rolno-Spożywczego w Singapurze. Został on podpisany przez prawie każdy start-up z branży spożywczej w regionie Azji i Pacyfiku, wraz z grupami regionalnymi, takimi jak Japan Association for Cellular Agriculture i duże międzynarodowe koncerny Cargill i Thai Union.

Pierogi z krewetkami z hodowli komórek Shiok Meats.  CREDIT Shiok Meats.jpg
Pierogi z krewetek hodowlanych firmy Shiok Meats. © Mięso Shiok

Wyrównanie sektorów

GFI publikowało wcześniej badania konsumenckie pokazujące, że ze wszystkich używanych terminów „uprawiany” cieszy się najbardziej powszechną akceptacją. Ponadto termin można łatwo przetłumaczyć na inne języki.

W następstwie raportu nastąpiła znaczna zmiana terminologii stosowanej przez firmy, przy czym odsetek preferujących „uprawiane” wzrósł z 37% do 75%. Pomimo tego szerokiego porozumienia, protokół ustaleń jest pierwszym tego rodzaju na świecie.

„Nomenklatura i harmonizacja przepisów mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu przemysłu żywności uprawnej, a niniejszy protokół ustaleń ustanawia regionalny precedens, który można powielić na innych rynkach na całym świecie” – powiedział prezes Towarzystwa Rolnictwa Komórkowego APAC, dr Sandhya Sriram and Program. Menedżer Peter Yu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *