Wysokie spożycie mięsa zagraża globalnemu zaopatrzeniu w żywność – podsumowuje raport – vegconomist

Strategia PwC& niedawno uruchomiona raport zatytułowany „Nadchodząca zrównoważona rewolucja żywnościowa”, w którym stwierdza się, że obecny model produkcji żywności zagraża przyszłej globalnej podaży żywności.

Stwierdza, że ​​największe zagrożenie wynika z niezrównoważonych praktyk rolniczych potrzebnych do zaspokojenia wysokiego popytu na mięso.

Raport podkreśla również, że zmiana nawyków żywieniowych ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania wpływu produkcji żywności na środowisko oraz że przyszłe pokolenia będą miały trudności z uprawą roli, jeśli nasze praktyki się nie zmienią.

Zmiana jest powolna, ale znacząca

Według raportu, obecne przejście w krajach uprzemysłowionych z mięsa na bardziej zróżnicowaną dietę roślinną jest powolne, ale znaczące. Według nowego badania konsumpcja mięsa w Europie spada, ale wydaje się, że zmiana ta powinna być pilniejsza. „Nawet zastąpienie wołowiny kurczakiem może zmniejszyć o połowę emisję dwutlenku węgla z produkcji mięsa i zmniejszyć zużycie wody o około 30%. Efekt byłby jeszcze większy, gdybyśmy przeszli na dietę wegetariańską lub wegańską”, kontynuuje.

Mięso roślinne Kroger/PFBA w sklepie
©Stowarzyszenie Żywności Roślinnej

Mięso jest nieefektywne i kosztowne dla środowiska

Według badania PwC około 80% wszystkich gruntów rolnych jest wykorzystywanych bezpośrednio lub pośrednio do produkcji mięsa. Jednak tylko 20% uprawia się na warzywa, zboża, owoce i inne rośliny, np. tytoń.

Mięso jest stosunkowo nieefektywną formą produkcji żywności, stwierdza raport i dodaje, że „w porównaniu z uprawą roślin wymaga 100 razy więcej zasobów ziemi, aby wyprodukować porównywalną ilość kalorii”.

Dokument Coming Sustainable Food Revolution ma na celu przegląd dostępnych opcji poprawy zrównoważenia żywności poprzez wpływanie na wybory żywieniowe na poziomie konsumenta, podkreślanie prawdziwych kosztów żywności i analizowanie obecnych metod produkcji żywności.

Przemysł spożywczy odpowiada za dwie trzecie światowego zużycia słodkiej wody, trzy czwarte zanieczyszczenia biogenami w zbiornikach wodnych i jedną czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych. „Jeśli świat będzie nadal intensywnie inwestować w najmniej produktywną formę produkcji żywności, ryzykujemy powielenie modelu, który na początek był niezrównoważony” – piszą autorzy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *